• SOSW w Chorzowie

  • Serdecznie witamy na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.

   W ramach naszej Placówki działają następujące szkoły i internat:

   • 3-letnie gimnazjum przystosowane dla uczniów niewidomych i słabowidzących
   • 4-letnie Technikum Masażu i Fizykoterapii z kompleksowo wyposażonymi pracowniami, kształcące w zawodzie technik masażysta
   • 4-letnie Technikum Administracyjne z nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, kształcące w zawodzie technik prac biurowych
   • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, wielozawodowa (dowolny zawód - kształcenie zawodowe w zakładach pracy), w szkole: ślusarz - szkoła wyposażona między innymi w obrabiarkę numeryczną CNC
   • Internat wyposażony w nowoczesną pracownię multimedialną i kafejkę internetową, w których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się samodzielności i przygotowują do samodzielnego pełnienia ról społecznych


   Osobom, które posiadają już wykształcenie średnie polecamy 2-letnią Szkołę Policealną Fizykoterapii (zawód masażysta) w Chorzowie z kompleksowo wyposażonymi pracowniami, kształcącą w zawodzie technik masażysta. Szkoła umożliwia kształcenie wszystkim zainteresowanym, jednak jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia osób niewidomych oraz innymi dysfunkcjami wzroku.

   Kształceniu zawodowemu towarzyszy równolegle kompleksowa rewalidacja realizowana w postaci zajęć rehabilitacyjnych, takich jak:


   Ośrodek dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą gimnastyczną oraz nowo powstałym boiskiem wielofunkcyjnym, które powstało dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej zobacz galerię.

   W ramach organizacji czasu wolnego proponuje się zajęcia sportowe, turystyczne, muzyczne, kulturalno-oświatowe i komputerowe.

 • Aktualności

  • ''Mogę i ja'' - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego

   05.12.2017
   Kategoria: Ogólne

   Harmonogramu z projektu "Mogę i ja" - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego - współfinansowany ze środków PFRON. Harmonogram dla Częstochowy...

   Czytaj więcej

  • Obchody Światowego dnia AIDS

   04.12.2017
   Kategoria: Ogólne

   W tygodniu poprzedzającym obchody Światowego Dnia AIDS wychowawcy zorganizowali dla uczniów warsztaty profilaktyczne połączone z projekcjami filmów oraz pogadankami , na korytarzach pojawiły się plakaty propagujące wiedzę nt. zagrożeń, a także promowania wśród młodzieży postaw i zachowań...

   Czytaj więcej

  • Projekt aktywizowania osób niepełnosprawnych

   16.11.2017
   Kategoria: Ogólne

   Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywne osoby z niepełnosprawnościami”
   Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa, poprawa sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnością wzroku, zam. na terenie woj. Śląskiego.

   Czytaj więcej

  • Dopalacze - wykład policji

   24.10.2017
   Kategoria: Ogólne

   W dniu 24.10.2017 r policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach spotkali się z młodzieżą SOSW na warsztatach profilaktycznych, prowadzonych w ramach kampanii "Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!".

   Czytaj więcej

Sponsorami naszego festynu w tym roku byli

© SOSW Chorzów 2008 - 2015