Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy SOSW

29.05.2020 Kategoria: Ogólne

 

Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

Mieszkańcu społeczności lokalnej wyraź swoją opinię !

Cele konsultacji:

Konsultacje mają na celu zapoznanie się z opiniami ogółu społeczeństwa oraz otoczenia społeczno - gospodarczego. Konsultacje stanowią uzupełnienie analizy potrzeby realizacji projektu rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie o zespół pracowni do kształcenia praktycznego.
Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje.

Zarys Projektu:

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie zamierza aplikować o dofinasowanie projektu pt.: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego” w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura Edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura Kształcenia Zawodowego – ZIT.

W ramach projektu Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski zamierza rozbudować SOSW o zespół czterech pracowni do kształcenia praktycznego. W nowopowstałych pracowniach mogłyby się kształcić osoby z dysfunkcjami wzroku we wszystkich nauczanych w SOSW zawodach. Planowane są pracownie do kształcenia w zawodach:

  • Pracownia nr 1: technik mechanik, ślusarz i pracownik pomocniczy ślusarza
  • Pracownia nr 2: technik prac biurowych
  • Pracownia nr 3: technik masażysta
  • Pracownia nr 4: technik tyfloinformatyk

Istniejący już obiekt będzie rozbudowany od strony ul. Hajduckiej, w ramach obecnej działki Ośrodka.

 

Konsultacje ONLINE

W dniu 3 lipca o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne online, na którym można było porozmawiać z z-cą dyrektora SOSW o planowanej inwestycji.

 

NAGRANIE ZE SPOTKANIA

 

Podsumowanie ankiety z kwestionariusza online

Na odpowiedzi czekaliśmy do 30 czerwca 2020. Otrzymaliśmy 273 odpowiedzi. Dizękujemy za zainteresowanie.

 

ZOBACZ WYNIKI

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Żak
tel.:32 2414962
e-mail:t.zak@soswchorzow.pl

 Powróć

© SOSW Chorzów 2008 - 2015