Nasi specjaliści na konferencji

20.10.2020 Kategoria: Ogólne

13 listopada 2020 w formie online odbyła się V Ogólnopolska TYFLOKONFERENCJA pt. "Zobaczyć niewidzialne". Wzięły w niej udział dwie nasze nauczycielki, Małgorzata Skuza oraz Patrycja Kuleta. Wygłosiły prelekcję pt. "Pstryk i światło". Miała ona przybliżyć pracę z uczniem niewidomym z cechami autystycznymi oraz metody i narzędzia pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych t.j.: nadpobudliwość, zaburzenia zachowania, problemy z koncentracją i uwagą, problemy z komunikacją i emocjami. 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015