Dopalacze - wykład policji

24.10.2017 Kategoria: Ogólne

Kampania ma na celu promowanie zdrowego i wolnego od uzależnień trybu życia, jak również kształtowanie wśród młodych ludzi zdolności do dokonywania właściwych wyborów w sytuacjach trudnych. Działania realizowane w jej ramach są elementami wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii.

Wykład policjantów nt. dopalaczy obrazów: 8

 Powróć

© SOSW Chorzów 2008 - 2015