Wybór oferty

03.01.2018 Kategoria: Projekty unijne

 

Informacja o wyborze oferty na dostosowanie warunków sali dydaktycznej na potrzeby montażu pracowni przyrodniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie ul. Hajducka 22

 

Na podstawie oceny ofert złożonych w ramach w/w postępowania, po przeprowadzeniu dodatkowych czynności, informuję, iż Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez:

 

Firma Handlowo-Usługowa „Wyparło” Karol Wyparło ul. Wolności 15, 42-595 Myszkowice 

1. cena oferty brutto: 9348,00 zł

Liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium CENA – 100 %

 

Informacja o ofertach pozostałych:

Firma Handlowo Usługowa >> POLOCZEK << Tomasz Poloczek ul. Karola Miarki 2F

41-940 Piekary Śląskie

1. cena oferty brutto: 11 808,00 zł

Liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium CENA – 79 %

 

Zakład Remontow-Budowlany Janusz Romik ul. Wieniawskiego 16 41-506 Chorzów

1. cena oferty brutto: 12 029,40 zł

Liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium CENA – 77 %

 Powróć

© SOSW Chorzów 2008 - 2015