Zajęcia z edukacji zdrowotnej

18.09.2018 Kategoria: Ogólne

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

W dniu 24.09.2018 r. na terenie szkoły będą organizowane zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas zajęć uczniowie poznają  zasady zdrowego stylu życia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu, a także 3 miesiące po zakończonych zajęciach edukacyjnych uczniowie będą wypełniać kwestionariusze ewaluacyjne.

Udział w projekcie jest anonimowy, a uzyskane wyniki z ankiet ewaluacyjnych będą służyć jedynie w celach naukowych. Udział Państwa Podopiecznego w niniejszym zajęciach i badaniach ewaluacyjnych jest dobrowolny. Jeśli Państwo nie wyrażacie zgody na udział podopiecznego w niniejszych zajęciach lub/i badaniu, prosimy poinformować o tym nauczyciela prowadzącego. 

Zajęcia są organizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +, pt. „UniPyramid”- badania przedwdrożeniowe serii uniwersalnych produktów pt. „Piramida Zdrowego Stylu Życia” przeznaczonych do edukacji zdrowotnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

 

 Powróć

© SOSW Chorzów 2008 - 2015