Egzamin maturalny

 

Terminy egzaminów maturalnych w maju 2018 roku:

(Oznaczenia: PP - poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony)

 

Egzamin maturalny część pisemna:

 

04.05 (piątek) – j. polski, PP godz. 9:00, PR godz. 14:00

07.05 (poniedziałek) – matematyka PP godz. 9:00, język łaciński i kultura antyczna PP i PR godz 14:00

08.05 (wtorek) – j. angielski PP godz. 9:00, PR godz 14:00

09.05 (środa) – matematyka PR godz. 9:00, filozofia PP i PR godz 14:00

09.05 (czwartek) - biologia PP i PR, godz. 9:00, historia sztuki PP i PR, godz. 14:00

14.05 (poniedziałek) - fizyka PR, godz. 9:00, geografia PP i PR godz. 14:00

15.05 (wtorek) - j. niemiecki PP godz. 9:00, PR godz 14:00

16.05 (środa) - chemia PP i PR, godz. 9:00, - historia PP i PR, godz. 14:00

17.05 (czwartek) - j. rosyjski PP godz. 9:00, PR godz 14:00

18.05 (piątek) - j. francuski PP godz. 9:00, PR godz 14:00

Inne egzaminy w komunikacie dyrektora CKE. 

 

Egzaminy ustne egzaminów maturalnych – 7-25.05.2018 r. – ustala Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

 

Data wydania świadectw dojrzałości – 03.07.2018 r.

 

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym – 4-20.06.2018 r.

 

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym:

21.08.2018 r. , godz. 9:00 - część pisemna

21-22.08.2018 r. – część ustna

Data wydania świadectw dojrzałości – 11.09.2018 r. 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015