Chorzów, dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 1 2017

 

Zasady rekrutacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

1. Do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej – od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.

2. Do klasy I Technikum Masażu i Fizykoterapii, Technikum Administracyjnego i Szkoły Branżowej I Stopnia – od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.

 1. Terminy rekrutacji do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej
  1. 23 czerwca  - 27 czerwca 2017 r.– termin dostarczenia świadectwa ukończenia klasy III i VI szkoły podstawowej
  2. 28 czerwca 2017 r., godz. 9.00 – badania okulistyczne, spotkania z rodzicami uczniów
   i uczniami, weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i innych dokumentów.
  3. Do 7 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej.
  4. Do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia klasy III i VI szkoły podstawowej o ile nie zostały złożone wcześniej
  5. 14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej.
  6. 14  lipca – 31 sierpnia 2017 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.
 2. Terminy rekrutacji doI Technikum Masażu i Fizykoterapii, Technikum Administracyjnego
  i Szkoły Branżowej I Stopnia:

1.   23 czerwca  - 27 czerwca 2017 r.– – termin dostarczania świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2. 28 czerwca 2017 r., godz. 10.00 – rozmowy z kandydatami, badania okulistyczne
dla kandydatów do Technikum Masażu i Fizykoterapii, Technikum Administracyjnego, Szkoły Branżowej I Stopnia oraz weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i innych dokumentów.

3.   Do 6 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej poszczególnych szkół

4.   Do 7 lipca 2017 r.  - wydanie kandydatowi z listy zakwalifikowanych skierowania na badania lekarskie

5.   Do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 1. 14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do klasy pierwszej w poszczególnych szkołach
 2. 14  lipca – 31 sierpnia 2017 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.
 3. Planowany limit miejsc w klasach wszystkich typów szkół wynosi – 10 osób
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wyniki egzaminu gimnazjalnego, wymienione na świadectwie oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (do wyboru: historia, geografia, fizyka, chemia, biologia), świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

:: zobacz co należy dołączyć do wniosku

 

Do pobrania

:: zasady_rekrutacji.doc, :: zasady_rekrutacji.pdfZasady rekrutacji na rok szkolny 2017-2018

© SOSW Chorzów 2008 - 2015