Zamówienia publiczne


Chorzów, dnia 17.05.2021 r.

Ogłoszenie przetargu :

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”

Unieważnienie postepowania (14.07.2021)

Informacja z otwarcia ofert (28.06.2021) >>

Informacja o środkach na realizację zadania (28.06.2021) >>

Pytania i odpowiedzi - modyfikacja 3 >>

Pytania i odpowiedzi - modyfikacja 2 >>

Pytania i odpowiedzi - modyfikacja 1 >>

Ogloszenie o zmianie Ogłoszenia 2 (02.06.2021) >>

Ogloszenie o zmianie Ogłoszenia (31.05.2021) >>

2 Termin wizji lokalnej >>

1 Termin wizji lokalnej >>

Ogłoszenie o przetargu   (dokument PDF)
SWZ   (dokument DOC)
Załącznik 1   (dokument DOC)
Załącznik 2   (dokument DOC)
Załącznik 3   (dokument DOC)
Załącznik 4   (dokument DOC)
Załącznik 5   (dokument DOC)
Załącznik 6   (dokument DOC)
Załącznik 7 - Przedmiar robót   (dokument PDF) (ATH) (PRDX) (XML)
Załącznik 8 - STWiOR   (dokument DOC) (PDF)
Załącznik 9 - Projekt   (pakiet ZIP)
Załącznik 10 - Wzór umowy   (dokument DOC)

 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015