Zamówienia publiczne


Chorzów, dnia 29.05.2015 r.

Ogłoszenie przetargu :

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki nawierzchni, wykopów, wymiany naświetli piwnicznych, izolacji pionowej ścian piwnic wraz z ociepleniem, odwodnienie liniowe – drenaż, roboty towarzyszące ( częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej ), wywóz i utylizacja gruzu.”

 

Ogłoszenie o przetargu   (dokument Word 97-2003)
Przedmiar robót   (dokument PDF)
SIWZ   (dokument RTF)
Wzór umowy   (dokument Word 97-2003)

 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015